Thông tin truyện

Trạch Nhật Phi Thăng

Trạch Nhật Phi Thăng

 Tác giả:

 Thể loại:

Tiên Hiệp

 Tình trạng:

Đang tiến hành 1 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Hỗn độn hải rộng lớn vô bờ, tồn tại vô số văn minh giới vực hùng mạnh

Hồng Hoang giới vực đang ở thời kỳ đỉnh phong nhất, thì đại biến đột nhiên tới, Thiên Địa Nhân tam giới gặp nạn, bị bóng đêm bao phủ, bị nát thành ngàn vạn thế giới, bị chuyển đổi đại đạo, từ đây các thời đại chiến chiến không ngừng lên.

Tới hôm nay cách đạo diệt thời đại đã qua vô số năm, mới đại đạo sinh ra, vô số hệ thống Luyện khí (Thần đạo, tiên đạo, võ đạo, vu đạo …), Động thiên Na pháp, luyện thể thành thánh xuất hiện cùng tranh đạo, chư thiên vạn giới nhân tài xuất hiện ngày một nhiều, Tiên giới treo cao, thời đại mới đang phục hồi thì …

Ở hạ giới Nguyên Thú thế giới người bắt rắn Hứa Ứng vốn luôn một mực thành thành thật chăm chỉ tuân thủ bản phận, tới khi hắn bắt được một con rắn không tầm thường . . .

Mùng một tháng ba, Thần Châu đại địa, khắp nơi hương hỏa lượn lờ, bảo vệ từng cái thôn xóm, hương trấn, thành phố, châu quận tượng thần nhao nhao thức tỉnh, hưởng thụ lê dân bách tính tế tự.

Nhưng mà, theo một ngày này bắt đầu, Nhân gian giới, Địa tiên giới, Thiên tiên giới, chư thiên vạn giới, tiên giới, bỉ ngạn… từng cái hiện thế, nhân gian đại loạn, tiên nhân vẫn lạc, đạo khóc lại tới.

Hệ thống: (rất nhiều thời đại)

Long tộc thời đại: (Diệu cảnh – Long văn)
tu một tầng Diệu cảnh thì lên 1 cảnh giới
Chí Tôn = Diệu Cảnh tầng 8

Cổ lão Hồng Hoang: (cựu đạo – tiên đạo đạo văn) (thần tiên song tu)
(Luyện khí sĩ) ???
(Tiên nhân): Huyền tiên – Địa tiên – Thiên tiên – Kim tiên – Quân tiên – Thánh tiên – Đại La (Kim Tiên + Diệu Cảnh) — (Đạo Tổ)

Thời đại này: (tân đạo 1 – tiên đạo phù văn)
(Thải Khí, Vĩ Lư, Giao Luyện, Giáp Tích, Trọng Lâu, Dao Trì, Thần Kiều, Ngọc Chẩm, Phi Thăng)

(Luyện khí sĩ)
Thải Khí
Ngũ Nhạc
Vĩ Lư huyền quan 1 – Thủy Hỏa – Giao Luyện
+ Kim Đan (Thập nhị trọng lâu)
+ Nguyên Thần (Thập nhị chinh)
Cột Sống huyền quan 2 – (33 trọng thiên) – Trọng Lâu – Dao Trì – Thần Kiều
Ngọc Chẩm quan – Phi Thăng – Ngọc Kinh

(tiên nhân) (Thần hấp thu đèn nhang, Tiên hấp thu nguyên khí)
Tiên Nhân = Thiên Thần
+ Nhân tiên (Lục tiên chi vực)
+ Địa tiên (Đạo vực- đạo tắc)
+ Thiên tiên (đạo tràng)
Tiên vương = Thần vương = Kim Tiên (đạo liên)
Tiên quân = Đại Thánh (đạo thụ)
Thiên Quân (đạo hoa)
Chí Tôn = Đại La Kim Tiên = Đại La Diệu Cảnh (đạo quả)
Bất Hủ cảnh

Na pháp: (Na sư)
Trong thiên địa có rất nhiều thiên địa động thiên, đạo cảnh đều có một công dụng khác nhau như tăng thần thức, tâm lực, thân thể, chế tạo thần thủy, ngộ đạo ….

Tu sĩ có thể tìm hiểu các động thiên này mà từ trong thân thể dò tìm bí tàng mở ra tương tự nội thiên địa (thân thể động thiên), đồng thời đem câu thông với thiên địa động thiên, từ đây thu lấy đồ từ các đại động thiên này

mỗi cái động thiên bí tàng có thể tu đến cửu trọng (đối ứng Luyện khí từ Thải Khí đến Phi Thăng )

Na pháp mở các động thiên: hay gọi (Lục bí) (Lục tiên chi vực)
(Nê Hoàn, Dũng Tuyền, Ngọc Kinh, Giáng Cung, Hoàng Đình, Ngọc Trì) + (Sinh Tử, Đạo Lực, Hư Không, Hỗn Nguyên Thái Nhất)

(tân đạo 2) : Na
(Động thiên – Luyện khí sĩ)
Thải Khí – Ẩn cảnh – Kim Đan – Động uyên – Nguyên Thần – Động Uyên – Cửu Cảnh – Dao Trì – Lục Đạo – Phi Thăng

(đạo cảnh – Tiên nhân)
Đạo vực – Lục vực – Đạo trường – Đạo cảnh – Chí Tôn – Bất Hủ – Đại Đạo chủ – ….

Bỉ Ngạn: ( lý)
… – Bất Hủ (Bất Hủ – Bất Hủ chân vương – đạo quân – Đại đạo quân) – …


Bình luận