Thông tin truyện

Đại Đạo Tranh Phong

Đại Đạo Tranh Phong

 Tác giả:

 Tình trạng:

Hoàn thành 2274 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Từ xưa tu tiên chi đồ, đều bị bị huyền môn thế gia sở cầm giữ, cũng không phàm dân có khả năng ngấp nghé.

Đến từ tận thế thế giới Trương Diễn, đạt được một khối thần bí tàn ngọc trợ giúp, nhưng lại muốn dùng phàm dân chi thân nghịch mà tranh phong, thề phải bước ra một đầu thuộc về mình trường sinh đại đạo!

Cảnh giới:

– Trúc Nguyên tam cảnh (Hô hấp thổ nạp).

– Minh Kính (khai mạch xong thì lên Minh Kính)

– Huyền Quang

– Hóa Đan

– Nguyên Anh

– Động Thiên

– Phàm Thuế (tìm đạo quả -> trảm quá khứ -> trảm tương lai)

– Chân Dương (Nếu không tu tới thì sẽ đổi sang là Độ cảm giác chứ không phải Chân Dương, nhưng đoạn đạo đồ từ đây)

– Luyện Thần

– Đại Đức (Là Luyện thần tam trọng)

– Đạo Chủ.

Nếu có gì đặc biệt ở đây, thì phải có cấp bậc đại năng của truyện cực kỳ mạnh, không phế phế lèo tèo như mấy truyện khác, khác biệt cảnh giới là gần như không có chuyện vượt cấp khiêu chiến (kể cả nvc). Trong truyện sẽ có 1 vài câu thơ cho từng cảnh giới nữa.


Danh sách chương

Bình luận