Vĩnh Hằng Thiên Đế

Chương 641: Thời gian pháp tắc đại đột pháSở Hạo bắt đầu độ kiếp.
Thiên kiếp của hắn tự nhiên là Đại Đế kiếp, Thiên Lôi cuồn cuộn, hóa thành một tia chớp cự nhân, nhưng cùng trước kia động một chút lại cao tới cao ngàn trượng tia chớp cự nhân bất đồng, cái này một chỉ có mười trượng cao.

Nhưng chiến lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa, cái này là hoàn toàn do lôi hệ chủ pháp tắc ngưng tụ thành tồn tại, đồng đẳng với Đại Đế.

Sở Hạo cùng tia chớp cự nhân kịch chiến, hắn cái này vừa đột phá liền tại Ngũ Hành pháp tắc bên trên tất cả ngưng tụ thành chừng một trăm đạo thứ cấp pháp tắc, cái này một vừa chia tay mà nói tự nhiên không thể nào là Đại Đế cấp chiến lực đối thủ, có thể đem những…này pháp tắc dung hợp đến cùng một chỗ, nhưng lại tạo thành biến chất.

Hắn miễn cưỡng có thể địch tia chớp cự nhân, tuy nhiên mỗi một quyền xuống dưới đều là bị oanh được thổ huyết liên tục, nhưng Mộc hệ pháp tắc còn có cường đại khôi phục năng lực, lại để cho hắn nhanh chóng khôi phục lại.

Có thể cũng không lâu lắm, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống, hóa thành thứ hai tôn cự nhân.

Vậy thì đáng sợ, dựa theo thiên kiếp quy luật, đây chính là một một lần mạnh, thứ hai tôn tia chớp cự nhân gia nhập, lập tức lại để cho Sở Hạo ăn đủ xương cốt, chỉ là vài cái công phu đã bị đánh được xương gãy.
Cảnh giới càng cao, Sở Hạo ưu thế đã ở trở nên càng ngày càng nhỏ.

Trước kia, hắn chỉ cần bước qua một cái cảnh giới, động tựu là nắm giữ mấy vạn vài tỷ pháp tắc, càng một cấp chiến đấu không hề khó khăn, có thể theo pháp tắc số lượng giảm bớt, trở nên dùng chất thủ thắng lúc, hắn chiến lực liền nhận lấy ảnh hưởng.

Hắn tách ra lấy thời gian pháp tắc, lại dùng không gian pháp tắc tận khả năng chuyển di công kích của đối thủ, vì chính mình thắng được thở dốc cơ hội.
Mà cái này, mới chỉ là đạo thiên kiếp thứ hai.

Lôi Vân cuồn cuộn ở bên trong, đạo thứ ba, đạo thiên kiếp thứ bốn không ngừng mà rơi xuống, thiên kiếp chi uy cũng là không ngừng mà tăng lên.
Sở Hạo bị đánh tơi bời.

Thật sự là đánh không lại, hắn lần đầu tại thiên kiếp bên trong thảm hại như vậy, trở nên cùng người khác đồng dạng, thời khắc đều có thể vẫn lạc. Đem làm chín tôn cự nhân đều hiện lúc, hắn cũng gặp phải lớn nhất nguy cơ, mỗi thời mỗi khắc đều tại huy sái lấy máu tươi, hiện ra bạch cốt, vô cùng thê thảm.

Bổn nguyên bắt đầu thiêu đốt, nhưng cũng không phải là tánh mạng của hắn bổn nguyên. Mà là hắn đạt được Thủy Chi Bản Nguyên.

Mỗi lần Thủy Chi Bản Nguyên thiêu đốt lúc, Sở Hạo sẽ cùng Thiên Địa đại đạo tương hợp, đạt được vô cùng vô tận hiểu ra, thôi động hắn tại pháp tắc bên trên lĩnh ngộ.

Thứ cấp pháp tắc. Mỗi một chi cũng chỉ có 3000 nói, mà hắn đã tất cả nắm giữ 150 đạo tả hữu, loại tốc độ này thật sự là nhanh được có chút dọa người. Chính là thời gian pháp tắc cũng ở đây dạng kéo xuống, đã có chậm chạp tăng lên.

Không hổ là Thiên Địa bổn nguyên , có thể trợ Đại Đế phóng ra một bước cuối cùng đấy.

Sở Hạo thà rằng tiêu hao Thiên Địa bổn nguyên. Cũng không muốn thiêu đốt chính mình bổn nguyên. Hắn thủy chung cho rằng, bản thân mới là đột phá Thiên Đế mấu chốt, mà Thiên Địa bổn nguyên chỉ có thể tạo được dệt hoa trên gấm tác dụng.

Hà gia Đại Đế vẫn lạc chính là lại rõ ràng bất quá ví dụ.

Sở Hạo hiện tại giống như là một khối thần thiết, tại bị Thiên Địa Lôi Đình rèn luyện lấy, mỗi một lần thân thể tan vỡ cũng không phải là tử vong, mà là đem trong thân thể tạp chất đi trừ, lại để cho bản thân đạt tới càng tinh thuần, cường đại hơn cấp độ.

Một cái giá lớn thì là Thủy Chi Bản Nguyên phi tốc tiêu hao —— thiên kiếp đem tiếp tục cả buổi, nhưng bây giờ mới đi qua một nửa, Thủy Chi Bản Nguyên cũng chỉ còn lại có hai phần ba rồi.

Sở Hạo nắm giữ mỗi một chi thứ cấp pháp tắc đều là đạt đến 500 đạo nhiều, có thể vẫn là không địch lại thiên kiếp. Vẫn là bị chà đạp phần.

Đại Đế thực sự quá mạnh mẽ, hắn cũng không có đặt chân cảnh giới này, chỉ là chiến lực miễn cưỡng đạt tới, căn bản không thể so sánh nổi.
Bên kia, Minh Thụ Đại Đế cũng là bị thương cực trọng cực trọng, Nhất Thủy Đại Đế càng mạnh hơn nữa.

Đến một lần Minh Thụ Đại Đế sở tu luyện Mộc hệ pháp tắc càng thêm thiên hướng về khôi phục, thứ hai Nhất Thủy Đại Đế nắm giữ hai chi pháp tắc đều là khắc chế Mộc hệ đấy, kim khắc mộc, cái này cũng không cần nói, mà lôi hệ pháp tắc tại mỗi một chi Ngũ Hành pháp tắc phía trên. Đây cũng là một loại khắc chế.

Bởi vậy, Minh Thụ Đại Đế không địch lại đã ở hợp tình lý. Bất quá chính là bởi vì Minh Thụ Đại Đế càng thêm thiên hướng về khôi phục, lại để cho hắn tổng có thể không ngừng mà khôi phục thương thế, lập tức chiến lực viên mãn. Có thể nói khó chơi nhất đối thủ.

Đại Đế, đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, cái đó một không phải khoáng cổ tuyệt kim nhân vật, muốn đuổi giết thật sự là rất khó khăn quá khó khăn.

Sở Hạo nhìn lướt qua về sau tựu thu trở về, Minh Thụ Đại Đế tạm thời không việc gì, hắn chỉ cần vượt qua thiên kiếp. Cùng đối phương liên thủ, địch nổi Nhất Thủy Đại Đế có lẽ không khó.
Oanh! Oanh! Oanh!

Hai cái chiến trường đều tại bộc phát kịch chiến , có thể nói là bốn cái Đại Đế cấp bậc chiến lực tại đối bính, cái này tại toàn bộ Tinh Vũ trong đều là hiếm thấy vô cùng đấy. Trước kia tối đa tựu là Đại Đế độ kiếp lúc sẽ có Đế cấp chiến lực đối bính, có thể vậy cũng gần kề chỉ là hai cái mà thôi.

Sở Hạo thét dài, theo lý mà nói, hắn có lẽ đã ch.ết đi rất nhiều lần rồi, mà ở như vậy sinh tử luân chuyển tầm đó, hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao.

Đặc biệt là tử vong trong nháy mắt, thế gian trong nháy mắt phảng phất đều biến chậm, thời gian định dạng.
Hắn mạnh mà tỉnh ngộ, đây là thời gian chi lực ah!

Là thời gian gì pháp tắc người phàm không thể lĩnh ngộ, bởi vì đây chỉ có tại tử vong trong nháy mắt mới có thể cảm ứng được, có thể coi là là Đại Đế lại có bao nhiêu bổn nguyên có thể tiêu hao? Bởi vậy, đây là thuộc loại tại trời xanh pháp, phàm nhân chỉ có thể thông qua Tam Tướng Thuật miễn cưỡng được dòm một hai.

Sở Hạo trống rỗng tâm linh, không hề đem tinh lực đặt ở Ngũ Hành pháp tắc lên, mà là chuyên chú tại thời gian pháp tắc.
Đây là nhất cơ hội khó được, hắn hiện tại có rất nhiều bổn nguyên có thể tiêu hao, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân.

Hắn cố ý lại để cho chính mình nhiều “ch.ết” mấy lần, dùng dòm thời gian bí mật, thậm chí, hắn muốn tại ch.ết như vậy vong thể nghiệm trong tìm được một cái bí quyết, lại để cho hắn có thể tại bình thường dưới tình huống cũng có thể bắt đến thời gian pháp tắc.

Đối với người khác mà nói, cái này quá khó khăn, có thể Sở Hạo một mực tại tu luyện Tam Tướng Thuật, hắn đối với thời gian pháp tắc cũng không xa lạ gì, chỉ là nắm giữ cấp độ còn đứng tại tứ cấp mà thôi.
Pháp là giống nhau, hắn muốn làm chỉ là đi tìm nguồn gốc.

Hắn ch.ết lại, ch.ết lại, ch.ết lại, bị ch.ết không thể ch.ết lại, mà ở trước mặt của hắn, một cái hoàn toàn mới đại môn cuối cùng triệt để mở ra.
Thời gian pháp tắc!

Sở Hạo mạnh mà mở hai mắt ra, thiên kiếp đã đến khâu cuối cùng, mà Thủy Chi Bản Nguyên rõ ràng hoàn toàn hao hết, có thể thấy được lúc trước hắn ch.ết bao nhiêu hồi trở lại? Hắn thét dài một tiếng, bắt đầu cường thế phản kích.

Thời gian pháp tắc tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển, không ngừng mà ngưng tụ, thăng hoa!

Hắn lập tức đạt đến tứ cấp Đại viên mãn cấp độ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi đấy, có thể hắn đã đứng ở Giới Chủ cấp độ lên, nắm giữ cấp thấp pháp tắc vốn là thuận lý thành chương sự tình, thời gian pháp tắc đẳng cấp lại cao, cũng không có khả năng cải biến tứ cấp pháp tắc cấp thấp.

Oanh, thân thể của hắn tách ra vô số đạo hoa, đi qua tương lai thân nhao nhao đi ra, lại cùng hắn dung hợp lại với nhau, hai tay bằng phẳng rộng rãi, tản ra Hắc Bạch hoàn toàn bất đồng hào quang.

Hắn cũng đã không thể thi triển Tam Tướng Thuật rồi, có thể tay trái của hắn câu thông đi qua, tay phải câu thông tương lai, tùy thời có thể sử dụng thời gian chi lực, lại là vượt xa Tam Tướng Thuật cấp độ.

Đây chính là hắn theo vô số lần tử vong ở bên trong lấy được hiểu ra, cũng là hắn thu hoạch lớn nhất, đủ để kinh trở mình toàn bộ Tinh Vũ.
Có người chính thức nắm giữ thời gian chi lực!

Đương nhiên, hiện tại cỗ lực lượng này vẫn chỉ là tam giai pháp tắc cấp độ, có thể Sở Hạo như là đã mở ra cánh cửa này, tương lai chính là thuận buồm xuôi gió rồi.
—— ứng phó rồi trước mắt cửa ải khó khăn này, không phải thiên kiếp, mà là Nhất Thủy Đại Đế.

Oanh, thiên kiếp cuối cùng tiêu tán, Sở Hạo cũng chính thức rảo bước tiến lên Giới Chủ, hơn nữa còn là cấp hai Giới Chủ, đây là có thủy đến nay đệ nhất nhân.

“Minh cây lớn người, ta đến rồi!” Sở Hạo một cái cất bước đi tới Minh Thụ Đại Đế bên người, tay phải mở ra, đánh ra Thái Cực Thiên Nguyên, gần 3000 đạo pháp tắc thì ngưng tụ thành Ngũ Hành Kiếm đồ.
PHỐC, PHỐC, bành!

Cái này kiếm đồ phòng ngự rất cường , có thể ngăn cản được tiếp theo thủy Đại Đế một kích, nhưng này vị Đại Đế lại nắm giữ lấy hai đạo chủ pháp tắc, bởi vậy, kích thứ hai theo vào về sau, kiếm đồ tựu vỡ tan rồi.

Có thể kể từ đó, nhưng lại cho Minh Thụ Đại Đế đầy đủ thở dốc thời gian, đánh xuất một đạo kim sắc cành, đem dư lực đánh tan.

Nhất Thủy Đại Đế thu tay lại, ánh mắt đảo qua Sở Hạo cùng Minh Thụ Đại Đế, sát khí bắt đầu tràn trương, toàn bộ đều là bị hắc quang quấn quanh, giống như một đáng sợ ma đầu. Hắn điềm nhiên nói: “Ngươi dùng Thủy Chi Bản Nguyên?”

Sở Hạo mỉm cười, nói: “Đây vốn là đồ đạc của ta, có cần hay không cần gì ngươi quan tâm? Bất quá đã ngươi hỏi, ta liền trả lời ngươi thoáng một phát, dùng bày ra đối với một vị Đại Đế tôn trọng.”
“Ta chẳng những dùng, nhưng lại dùng được một chút cũng không dư thừa!”

Nhất Thủy Đại Đế cái trán lập tức hiện ra nộ vân ra, mạch máu nhảy lên, hắn đã là nộ đến điên cuồng, hắn mục đích của chuyến này chính là cướp lấy Thủy Chi Bản Nguyên, có thể bây giờ lại bị Sở Hạo luyện hóa mất, lại để cho hắn làm sao có thể có không giận?

“Đã như vầy, vậy các ngươi đều đi ch.ết đi!” Hắn cường thế xuất thủ, đối với Sở Hạo cùng Minh Thụ Đại Đế trấn áp mà đi.

Sở Hạo cùng Minh Thụ Đại Đế liên thủ nghênh địch, bất quá Nhất Thủy Đại Đế thực sự quá mạnh mẽ, dù là đã có Sở Hạo chi trợ, hai người y nguyên đã rơi vào hạ phong. Một vị Đại Đế độc chưởng hai đại chủ pháp tắc, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai, mà là mười, thậm chí thêm nữa….

Cái này có điểm giống Sở Hạo dung hợp Ngũ Hành pháp tắc, mà Đại Đế nắm giữ thế nhưng mà chủ pháp tắc, một chi liền đại biểu 3000 lần pháp tắc, chín trăm vạn tam giai pháp tắc, mà tứ cấp, năm cấp pháp tắc tựu càng nhiều.

May mắn, Nhất Thủy Đại Đế chỉ là nắm giữ hai chi chủ pháp tắc, nếu đạt đến năm chi, thậm chí là Ngũ Hành, hình thành tương sinh tương khắc phòng ngự cùng công kích lúc, cái kia chính là vô địch rồi.

Khổ chiến tiến hành, Sở Hạo tay trái câu thông đi qua, tay phải liên tiếp kết nối tương lai, rút ra đi qua tương lai chi lực, chẳng những tạo thành đi qua tương lai thân, hơn nữa còn là… Bốn có!
Hai cái đi qua thân, hai cái tương lai thân!

Cái này tự nhiên lại để cho hắn chiến lực tăng vọt, năm cái Sở Hạo ah, quả thực muốn nghịch thiên! Nhưng đối với bên trên Nhất Thủy Đại Đế hay là không địch lại, vị này tồn tại quá cường đại, nắm giữ hai chi chủ pháp tắc ah, chiến lực ít nhất gấp 10 lần tại bình thường Đại Đế.

Đại Đế muốn giết Đại Đế, khó, chính là gấp 10 lần cường phần lớn là rất khó làm đến, nhưng mà, tựu tính toán Sở Hạo dùng ra lớn như vậy chiêu, cũng chỉ tương đương với ba cái Đại Đế chiến lực, hơn nữa minh cây cũng tựu bốn cái Đế cấp chiến lực, còn thì không cách nào địch nổi Nhất Thủy Đại Đế.

Nhưng là, chính là bởi vì như thế, Sở Hạo cùng Minh Thụ Đại Đế tình cảnh cũng tốt hơn nhiều, ít nhất không có trước kia thảm như vậy rồi. Hơn nữa, minh cây lớn địch chuyên tu Mộc hệ pháp tắc, nhất tự ý trị liệu, hai người bị thương hắn, chỉ cần không phải làm bị thương bổn nguyên đấy, là hắn có thể lập tức trị hết.

Đại chiến giằng co.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.