Thông tin truyện

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên

 Tác giả:

 Tình trạng:

Hoàn thành 1101 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Phương Tịch xuyên qua, hơn nữa là đa xuyên!

Ở tu tiên giới ta khúm núm, ở yêu võ dị thế giới, tà giới, vu giới … ta trọng quyền xuất kích!

Không nghĩ tới trăm nghìn năm sau, ở tu tiên giới cũng thành đại lão!

Hệ thống:

Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Phản Hư – Hợp Thể – Đại Thừa Tán Tiên – Nguyên Thần Chân Tiên – Đạo Quân – Đạo Tôn – Đạo Quả.

Tiên phân 5 phẩm: Do công pháp mạnh yếu mà đúc nguyên thần phẩm chất khác nhau – tiên phẩm ngưng kết xong không đổi.

– Thần tiên: Tín ngưỡng tu tiên không thể lên cấp Đạo Quân.

– Quỷ tiên: Linh hồn thành tiên không thể lên cấp Đạo Quân.

– Nhân tiên: Đại Thừa độ qua chín kiếp, nguyên thần phi thăng tiên giới vào Tẩy Tiên trì đúc pháp thể – Nguyên Thần Chân Tiên.

– Địa tiên: Ngưng tụ động thiên lĩnh vực làm căn cơ, linh căn làm hạch tâm, động thiên phát triển thì tăng tu vị, độ chín kiếp, linh căn dung hợp pháp thể.

– Thiên tiên: Nhất khí hóa sinh, thần hình đều diệu.


Danh sách chương

Bình luận