Thông tin truyện

Thần Tú Chi Chủ

Thần Tú Chi Chủ

 Tác giả:

 Thể loại:

Huyền Huyễn

 Tình trạng:

Hoàn thành 970 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Ta!

Chung Thần Tú!

Trời sinh tú, một đường siêu tú, chết rồi đều muốn tú!

Đây là một cái tú, ở dị thế giới không ngừng xuất sắc quần luân, xuất sắc cá tính, xuất sắc ta nhân sinh cố sự. . . Mới là lạ a!

Quyển sách lại tên: Ta Thật Sự Không Nghĩ Tú A!

Hệ thống:

Hậu Thiên – Tiên Thiên – Cương Sát – Thần Thông – Nguyên Đan – Nguyên Thần – Pháp Thân – Thi Giải Tiên.

Chân thần (Cổ tiên hay Đạo tổ) (1 hay nhiều mảnh vỡ thần tính).

Chí Cao (đắp nặn mới thần tính, thần quyền).

(mỗi đại năng tự chọn sáng tạo con đường riêng cho tự mình).


Bình luận